top of page

十二坊草本泥療

12種草本養生恩物,精制而成膏藥 排汗排毒,祛濕散寒,舒經活絡,消除宮寒,美容養顏 ​

 • 30 分鐘
 • 480港元
 • 元朗總店|旺角分店|屯門分店

連絡人詳細資料

 • Hong Kong, 元朗鳳攸南街3號

  +85294475803

  yuenlong@metimeplushk.com

 • 香港旺角弥敦道雅蘭中心二期

  +85294475803

  yuenlong@metimeplushk.com

 • Hong Kong, 屯門新合里3號匯賢一號‧雋峰 One Vista Summit

  9447 5803

  yuenlong@metimeplushk.com


bottom of page